فرهنگ‌نامه‌ی مقاومت اسلامی
فرهنگ‌نامه‌ی آزاد مقاومت اسلامی
با افزودن واژه، در گسترش فرهنگ‌نامه سهیم باشید:
+ واژه


اصطلاحات بالادستی:
# افغانستان


کلمات مرتبط:
احمد شاه مسعود
برهان الدین ربانی


نظری دارید در این رابطه؟
-


کنفرانس بن


«توافقنامه ترتیبات موقت در افغانستان تا هنگام برپایی دوباره نهادهای دولتی دائم» یا توافقنامه بن ، اولین توافقنامه پس از اشغال افغانستان توسط آمریکا برای بازسازی دولت در این کشور است. به دلیل عدم وجود نهاد حکومتی مقبول بالادستی در افغانستان از 1979م احساس شد باید دوران گذاری تا رسیدن به نهادهای دولتی دائم تعریف شود. چون برای تشکیل چنین نهاد بالادستی مقبولی ، حد اقل یک بار تشکیل جلسه لویه جرگه1 لازم بود.

تاریخچه


در دسامبر 2001م تعدادی از بزرگان افغانستان تحت نظر سازمان ملل در بن واقع در آلمان گرد آمدند. هدف از این گردهمایی تصمیم گیری برای حاکمیت افغانستان بود. در پی این نشست حکومت موقت افغانستان2 شد. این حکومت متشکل از 30 عضو بود و از 22 دسامبر 2001 با اخیتار 6 ماهه که بعد تا دو سال دیگر تمدید شد ، آغاز به کار کرد. اختیارات این حکومت تا هنگام برگزاری انتخابات ادامه داشت.

یکی از بندهای توافقنامه بن ورود نیروهای چندملیتی حافظ امنیت3 تحت رهبری ناتو به این کشور بود. قطعنامه 1386 شورای امنیت سازمان ملل متعاقبا دستور ورود این نیروها را صادر کرد.

قانون اساسی افغانستان


در پی توافقنامه بن ، کمیسیون قانون اساسی افغانستان برای جمع آوری قانون‌های اساسی و مشاوره‌های عمومی تشکیل شد. توافقنامه بن لویه جرگه را مأمور کرد حد اکثر تا 18 ماه پس از تشکیل حکومت موقت افغانستان ، تشکیل جلسه دهد و قانون اساسی 1964 را مبنای تصمیم گیری برای قانون اساسی جدید قرار دهد. قانون اساسی در 4 ژانویه 2004 توسط لویه جرگه تصویب شد.

سیستم حقوقی


توافقنامه بن شورایی حقوقی را مأمور ترسیم سیستم حقوقی افغانستان بر مبنای اسلام ، استانداردهای بین المللی و قانونی و حقوق سنتی افغانستان کرد. همچنین این توافقنامه خواستار تشکیل دیوان عالی قضایی افغانستان شد.


  1. ^ مجلس ملی افغانستان
  2. ^ Afghan Interim Administration - AIA
  3. ^  International Security Assistance Force - ISAF
ارتباط با ما | لوگوی ما
حقوق مطالب اختصاصی محفوظ است.