فرهنگ‌نامه‌ی مقاومت اسلامی
فرهنگ‌نامه‌ی آزاد مقاومت اسلامی
با افزودن واژه، در گسترش فرهنگ‌نامه سهیم باشید:
+ واژه


اصطلاحات بالادستی:
# فلسطین
# اسرائیل


کلمات مرتبط:
تبادل اسرای 2004
سید موسی صدر
روز جهانی قدس
مهرجان الانتصار
المنار
سمیر قنطار
جنگ 2008 غزه
مارون الرأس
عبدالکریم عبید
راغب حرب
جنبش حماس


نظری دارید در این رابطه؟
-


کریات شمونه

این واژه توضیحات کمی دارد؛
با ویرایش آن و افزودن محتوا، به گسترش فرهنگ‌نامه کمک کنید.نام روستایی در شمال خاک فلسطین اشغالی و واقع در حوزه‌ی جغرافیایی جبل عامل با نام حقیقی «صالحه».

اسرائیل در سال 1984 به‌این روستا حمله می‌کند و 85 نفر از مردان ساکن این روستا را در مقابل زن‌ها و بچّه‌هایشان به رگ‌بار گلوله می‌بندد سربازان صهیونیست اجساد مردان را به داخل مسجد حمل می‌کنند و مسجد را به هم‌راه اجساد به آتش می‌کشند و بقایای آن را نیز تخریب می‌کنند.

اهالی روستا پس از این فاجعه به حال خود رها می‌شوند تا به روستاها و شهرهای دیگر بروند و از این طریق رعب و وحشت از اسرائیل در دل اهالی مناطق اشغالی تسری پیدا کند.

اسرائیل پس از این واقعه نام روستا را به کریات شمونه تغییر می‌دهد.

این روستا امروز از شهرک‌های مسکونی رژیم اشغال‌گر قدس است جمعیت آن در سال 2006، 22.100 نفر و مساحت آن 14.228 کیلومتر مربع بوده است.
ارتباط با ما | لوگوی ما
حقوق مطالب اختصاصی محفوظ است.