فرهنگ‌نامه‌ی مقاومت اسلامی
فرهنگ‌نامه‌ی آزاد مقاومت اسلامی
با افزودن واژه، در گسترش فرهنگ‌نامه سهیم باشید:
+ واژه


اصطلاحات بالادستی:
# بحرین


کلمات مرتبط:


نظری دارید در این رابطه؟
-


منامه

این واژه توضیحات کمی دارد؛
با ویرایش آن و افزودن محتوا، به گسترش فرهنگ‌نامه کمک کنید.منامه بزرگترین شهر و پایتخت کشور بحرین است. این شهر حدود 155.000 نفر جمعیت دارد. به واسطه اهمیّت تجاری این شهر در حوزه خلیج فارس ، منامه مسکن قشرهای گوناگون است.
ارتباط با ما | لوگوی ما
حقوق مطالب اختصاصی محفوظ است.