فرهنگ‌نامه‌ی مقاومت اسلامی
فرهنگ‌نامه‌ی آزاد مقاومت اسلامی


حزب الله لبنان

این واژه پر طرف‌دار است؛
اگر دانش بیش‌تری دارید، با افزودن به آن، دیگران را نیز سهیم کنید.
این واژه توضیحات کمی دارد؛
با ویرایش آن و افزودن محتوا، به گسترش فرهنگ‌نامه کمک کنید.با نام کامل مقاومت اسلامی لبنان، تشکّلی نظامی است.

در دوران اشغال جنوب لبنان توسّط اسرائیل در دهه ی هشتاد میلادی، این تشکّل از شاخه ی نظامی جنبش امل منشعب شد.

سید حسن نصرالله که یکی از گروه مؤسّسین این تشکّل بوده است، امروز عهده دار سمت دبیرکلّ حزب الله لبنان است. پیش از وی شهید سید عباس موسوی عهده دار این سمت بوده. قبل از شهید سید عباس نیز برای دوران کوتاهی شیخ صبحی طفیلی این مسئولیت را بر عهده داشته که به واسطه ی درگیر کردن حزب در جنگ داخلی که با اساس نامه حزب مغایرت داشته، با رأی شورای مرکزی از سمت خود برکنار می شود.
ارتباط با ما | لوگوی ما
حقوق مطالب اختصاصی محفوظ است.