فرهنگ‌نامه‌ی مقاومت اسلامی
فرهنگ‌نامه‌ی آزاد مقاومت اسلامی


اقتصادنا


اقتصادنا کتابی است نوشته آیت الله شهید سید محمد باقر صدر . این کتاب در سال 1962م و پس از کتاب فلسفتنا نوشته شده است. این کتاب نخستین اثری است که ساختار اقتصادی اسلام را در طرحی علمی و محققانه ارائه کرده.1

شهید صدر در بخش اول کتاب ، به بررسی و نقد ریشه‌ای و دقیق مکتب‏‌های اقتصادی شرق و غرب می‏‌پردازد.

ایشان در بخش دوم ، نظام اقتصاد اسلامی را به طور مفصل طرح می‏‌کند. شهید صدر در این کتاب ، با بیان چند دلیل به اثبات می‏‌رساند که توانایی اسلام در اجرای طرح‏‌های توسعه اقتصادی در جهان اسلام و اداره زندگی بشر ، بیش‌تر از دیگر مکتب‏‌هاست. وی توضیح می‏‌دهد که کار محقق درباره مکتب اقتصادی اسلام ، اکتشاف است ، نه ایجاد و اختراع.2

فصل‌های کتاب


فصل اول ، به بررسی مکتب مارکسیسم می‏‌پردازد. پشتوانه علمی این مکتب در مادی گرایی تاریخی3 نمودار شده است. ازاین‏ رو ، او ابتدا این پشتوانه فکری را بررسی می‏کند و پس از آن به نقد مکتب مارکسیسم و ویران ساختن پایه‏‌های علمی‏ مکتب مارکسیسم می‌پردازد.

فصل دوم ، سرمایه‏‌داری و نقد پایه‏‌های آن و نیز شرح رابطه سرمایه‌‏داری با علم اقتصاد است.

فصل سوم ، اقتصاد اسلامی را بیان می‏کند. بدین منظور ، ابتدا به بررسی مجموعه اندیشه‏‌های بنیادین این اقتصاد و سپس به شرح تفصیلی دیگر اصول می‏‌پردازد. نویسنده می‌گوید نظام توزیع و تولید با مفاهیمی مانند تعادل ، تأمین اجتماعی ، حدود مالکیت خصوصی ، سیاست مالی و اختیارات حکومت در زندگی اقتصادی و نیز عناصر تولید مانند کار ، سرمایه ، وسایل تولید و حق هر یک از آن‌ها در ثروت تولید شده و مسائل مختلف دیگر ، همگی در ترسیم تصویری کامل و مشخص اقتصاد اسلامی نقش دارند.4


  1. ^ التحرک الاسلامى فى العراق ، ص21
  2. ^ «معرفى کتاب اقتصادنا» ، اندیشه ماندگار ، ش4و5
  3. ^ ماتریالیسم
  4. ^ سید محمدباقر الصدر ، اقتصادنا ، مکتب الاعلام الاسلامى ، فرع خراسان ، الطبعة الاولى ، 1417ق ، ص 48
ارتباط با ما | لوگوی ما
حقوق مطالب اختصاصی محفوظ است.